معرفی نهال گردو پیوندی لارا

از رقم گردوهای بسیار پربازده و باردهی خوب می باشد .تا بحال نهال گردوهای زیادی از ایران و کشورهای دیگر تولید شده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و هرکسی با توجه به خصوصیات نهال گردو مناسب خود را انتخاب کرده است .

نهال گردو پربازده و مغز پر و پوست کاغذی بسیار مورد توجه باغداران برای فروش بهتر قرار گرفته است . یکی دیگر از نهال گردوهای بسیار پراهمیت که برای باغداران ارزش دارد نهال گردو لارا پیوندی است .

این درخت آمریکایی می باشد.رقمی زود گل و مقاومت به مناطقی که تابستان خیلی گرمی دارد.این گردو رقمی پر محصول و تنه ای نیمه بلند ونیمه گسترده ای دارد.به علت زود گل بودن این محصول به دلبل زود گل بودن برای مناطق سردسیر کشورمان پیشنهاد نمی شود.این نوع گردو  پربار بوده و محصول با کیفیت مناسبی دارد.این رقم قدرت رشد خیلی بالایی داشته و به گردو همراه و گرده افشان نیاز ندارند.نسبت به بیماری باکتریوز حساس است.


 

ویژگی های محصول

نهال گردو پیوندی لارا از ویژگی های خوب آن باردهی خوب و از همه مهم تر عمر باردهی خوب است . حدود ۱۵۰ سال بار بصورت اقتصادی برای شما تولید می کند .

این رقم گردو از ویژگی هایی که شاید کمی باغدار و یا کشاورز را مضطرب می کند حساس بودن این نهال گردو به سرما و گرمای زیادی است.

این نهال گردو بسیار به سرمای بیش از حد و گرمای زیادی حساس است .باید فاصله کاشت در نهال گردو بسیار رعایت شود و در یک باغ ۳۰۰ اصله ای فاصله ی ۶*۷ در نظر گرفته شود .

۱۸۰۰ متر فاصله از سطح دریا برای این نهال مناسب است تا بتوانید به باردهی مطلوب و دلخواه خود برسید .

نهال گردو لارا پیوندی به آب و هوا بسیار حساس است اما از طرفی بسیار پربار می باشد اگر بتوان رسیدگی های لازم را بدرستی با شرایط مطلوب انجام داد می توانید یک درآمد بسیار خوب از این درخت گردو داشته باشید .

 

  • آبیاری:۲۰ لیتر در ۲۰ روز

  • فاصله کاشت :۷*۵

  • تحمل خشکی :متحمل

  • وزن میوه :۱۱

  • وزن مغز میوه :۵