کاشت نهال گردو پدرو 

به طور معمول برای کاشت نهال گردو پدرو در نهالستان ها و باغات فاصله بین نهال ها  ۱۰×۱۰ متر در نظر گرفته میشود و این فاصله برای کاشت ارقام پیوندی گردو معمولا کمتر بوده و به  ۸×۸ و ۷×۷ میرسد؛ بنابراین در هر هکتار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر درخت گردو میتوان کاشت و به بهروری رسید، همچنین این نکته را به خاطر داشته باشید که پس از تعیین فواصل مناسب برای کاشت نهال گردو باید میخکوبی انجام دهید تا فواصل بین ردیف‌ها به خوبی رعایت شود.

بیماری ها و آفات درخت گردو پدرو 

تعدادی از بیماری های مهم که نهال های گردویی که در کشور ما کاشت میشوند. از جمله نهال گردو پدرو با آن مواجه هست را در ادامه برایتان لیست کرده ایم، تا با آشنایی از علائم آنها درصورت بروز بتوانید خیلی سریع مشکل را حل کنید.با آفات مبارزه کنید تا سلامت باغ و نهالستان خود را حفظ کنید:

 • شانکر باکتریایی پوست
 •  پوسیدگی ریشه و طوقه قارچی
 • بیماری قارچی Armillaria melled
 • بیماری گال باکتریایی طوقه
 •  کرم سیب Laspeyresia pomonella
 • کرم به Euzophera bigella
 • شته گردو Chromaphis juglandicola
 • کرم گردو Amyelios transitella
 • مگس پوست گردو Rhagoletis completa
 • کنه گال زگیلی برگ گردو Eriophyes tristriatus
 • آنتراکنوز گردو
 • پروانه فری یا کرم خراط (Leopard moth) با اسم علمی Zouzera pyrina

کاشت نهال گردو پدرو زود بارده

جالب است بدانید نهال گردو پدرو به علت کوچک بودن  میتواند  در حیاط های کوچک نیز پرورش داده شود و از ایراد های این گردو میتوان به زود گلی اشاره کرد و البته نمیتوان این گونه را در شهر هایی که سرمای بهاره و زمستان دارند، کاشت نمود درخت تا ۶ متر میتواند رشد کند نیاز سرمایی حدود ۴۰۰ ساعت میباشد.

رقم زود بارده گردو پردو نسبت به ارقامی که در جوانه های انتهایی بار میدهند 30 تا 50 درصد بیشتر محصول میدهد . میوه های آن معمولا درشت بوده و پوست سنگینی دارند. همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که گرمای شدید تابستان در کیفیت پوست سبز و مغز میوه گردو پدرو تاثیر منفی دارد.

نهال گردو پدرو زودبازده میوه آن مستطیلی و با اندازه مطلوب است، اما اتصال لپه ها ضعیف و در نتیجه خشک کردن آسان بوده و نسبت مغز به وزن ۷۰ تا ۷۵ درصد و مغز آن اغلب رگه دار است؛ نهال گردو پدرو زودبازده واریته ای دیرگل، قوی و مقاوم به باکتریوز است که برای کشت نیمه گسترده مناسب تر از سایر ارقام شناخته شده است.